STRONA ARCHIWALNA (REDAGOWANA DO DNIA 07.12.2017 r.)
Powrót do strony aktualnej [KLIK]

 
  hymn Galeria  


M E N U
Główna/Aktualności
Galeria
U Nas w Reju
Dekalog Rejowiaka
TV Rey

I N F O R M A C J E

Miasto
Dokumenty szkolne
Baza lokalowa
Nauczyciele
Wychowawcy
Adresy
Matura

H I S T O R I A

Szkoła
Patron/Dzień Patrona
Dyrektorzy
Nauczyciele
Sala Tradycji
Wspomnienia
Absolwenci: zjazdy/spotkania

Z ŻYCIA SZKOŁY

Samorzad Uczniowski
Akcje Samorzadu
Wolontariat szkolny
Szkolny Klub Europejski
Imprezy/Projekty szkolne
Sport w Naszej Szkole
Osiągnięcia szkoły
Doradztwo zawodowe

UCZNIOWIE - ABSOLWENCI

Twórczość
Twórczość pozaszkolna

B I B L I O T E K A

Info
Szkolne Centrum Informacji
Nowości książkowe/Lista lektur

A U T O R Z Y

Autorzy
Administracja
Miasto
Miasto
Powiat jędrzejowski
powierzchnia: 1256 km2

Gminy:
Jędrzejów
Imielno
Małogoszcz
Nagłowice
Oksa
Sędziszów
Słupia
Sobków
Wodzisław

Powiat jędrzejowski położony jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy (Niecka Nidzińska). Północno zachodnią część Niecki Nidziańskiej między Pilicą na zachodzie, Nidą na wschodzie, Białą Nidą na północy i Mierzawą na południu zajmuje Płaskowyż Jędrzejowski. Wznosi się on od 270 do326 m. n.p.m., pochylając się łagodnie z zachodu na wschód. Zbudowany jest z margli kredowych, na których tylko miejscami występują czwartorzędowe piaski i gliny, stąd przeważają urodzajne gleby typu rędzin, zajęte głównie pod uprawę. Lasy liściaste mają drzewostany dębowo-grabowe, a tylko na piaskach rosną bory sosnowe. W środkowej części regionu leży Jędrzejów, liczący około 18 tysięcy mieszkańców.
W tym rejonie znajdują się trzy miasta: stolica powiatu – Jędrzejów, Małogoszcz i Sędziszów. Na ziemi Jędrzejowskiej krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: droga międzynarodowa nr 7 (Budapeszt – Gdańsk) łączy Jędrzejów z Krakowem i Zakopanem, a także ze stolicami województwa – Kielcami i kraju – Warszawą. Z Jędrzejowa biegną również trasy: do Katowic i Częstochowy oraz do Buska Zdroju, Pińczowa, Końskich, Staszowa i Kazimierzy Wielkiej. Przez powiat biegnie również linia kolei międzynarodowej LHS oraz trakt z Warszawy przez Radom i Kielce do Krakowa, który w Sędziszowie rozgałęzia się w kierunku Śląska. Powiat Jędrzejowski jest rejonem głównie rolniczym. Około 60% terenu zajmują użytki rolne, a 20% lasy. Z pozarolnych działów gospodarki rozwijają się tu: budownictwo, transport, handel oraz przemysł (mineralny, elektromaszynowy, spożywczy). Przykładami tego są: Cementownia Małogoszcz S.A. Grupa Lafarge, Zakłady Przemysłu Tytoniowego („Universal Leaf Tobacco” Poland) w Jędrzejowie, Małopolski Browar „Strzelec” w Jędrzejowie, Fabryka Kotłów „Sefako” S.A. w Sędziszowie, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel” oraz firmy spedycyjne i dziewiarskie. Powiat jędrzejowski należy do jednych z najczystszych obszarów Polski. Na tym terenie znajdują się wyjątkowe parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody oraz unikatowe zabytki kultury i sztuki. Do najciekawszych obiektów wartych obejrzenia należą:

- opactwo Cystersów – jest pierwszym w Polsce obiektem zakonu Cystersów, sprowadzonego w 1149 roku z francuskiego opactwa Morimond w Burgundii. Wewnątrz kościoła warto obejrzeć znajdującą się w południowej kaplicy kamienną płytę nagrobną z 1319 roku kasztelana krakowskiego Pakosława. Ponadto barokowe ołtarze z około 1730 roku z rzeźbami Antoniego Frączkiewicza, stalle z namalowanymi widokami klasztorów cysterskich, jedne z najwspanialszych w Polsce organów 54 głosowych oraz polichromię wykonaną przez Andrzeja Radwańskiego w 1734 roku ze scenami z życia Wincentego Kadłubka. zdjęcie1  zdjęcie2
- kościół parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy powstał w I połowie XV wieku w miejscu starszego pod wezwaniem Św. Katarzyny obsługującego pierwotną osadę. Zwiedzając wnętrze warto zwrócić uwagę na portale kamienne z XV i XVI wieku, polichromię dawnej kaplicy gotyckiej, wykonaną z brązu chrzcielnicę z poł. XV wieku oraz gotycki krucyfiks z początków XV wieku. zdjęcie3  zdjęcie4
- muzeum zegarów słonecznych im. Przypkowskich. Zbiory obejmują kolekcję ponad 500 zegarów słonecznych oraz astronomicznych przyrządów pomiarowych, przy czym pod względem zasobu posiadanych gnomonów muzeum zajmuje trzecią pozycję na świecie. Muzeum posiada również bogatą bibliotekę naukową założoną w 1738 roku, zbiory związane z historią farmacji oraz z dziejami rodzimej gastronomii, a także dokumenty i pamiątki historyczne, dotyczące głównie Jędrzejowa. zdjęcie5  zdjęcie6  zdjęcie7
- dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach zdjęcie8
- Synagoga w Wodzisławiu. zdjęcie9
- ruiny dworu obronnego w Sobkowie – obecnie restauracja „Zamek Rycerski”  zdjęcie10
- ruiny zamku w Mokrsku Górnym  zdjęcie11
OLIMPIJCZYCY
Nasi Olimpijczycy
STYPENDYŚCI
KONKURSY - Laureaci i Finalisci
SUKCESY
Nasze Sukcesy
Klasy Patronackie
Losy Absolwentow
DLA GIMNAZJALISTÓW
Kierunki kształcenia
Rekrutacja

DLA RODZICÓW

Druki usprawiedliwienia/zwolnienia
Ubezpieczenie
Wywiadówki/Rady Pedagogiczne
Kalendarz Szkolny/Ksiażki z biblioteki
Rada Rodziców

DLA UCZNIÓW

Podręczniki/oświadczenia
Przydział sal
System oceniania
Oświadczenia

K O N T A K T

Adres:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. 11 Listopada 37
28-300 Jędrzejów

Telefon:
41 386 23 87

email:
 
sekretariat@liceumreja.pl


L I N K I
Przeglądarka
OKE
DK Jędrzejów
UM Jędrzejów
Encyklopedia
Portal Wiem
TVP Kielce
Policja!!!
Rozkład jazdy pociagów także dla Jędrzejowa
Starostwo powiatowe
BIP
„Ciuchcia”
Muzeum im. Przypkowskich