STRONA ARCHIWALNA (REDAGOWANA DO DNIA 07.12.2017 r.)
Powrót do strony aktualnej [KLIK]

 
  hymn Galeria  


M E N U
Główna/Aktualności
Galeria
U Nas w Reju
Dekalog Rejowiaka
TV Rey

I N F O R M A C J E

Miasto
Dokumenty szkolne
Baza lokalowa
Nauczyciele
Wychowawcy
Adresy
Matura

H I S T O R I A

Szkoła
Patron/Dzień Patrona
Dyrektorzy
Nauczyciele
Sala Tradycji
Wspomnienia
Absolwenci: zjazdy/spotkania

Z ŻYCIA SZKOŁY

Samorzad Uczniowski
Akcje Samorzadu
Wolontariat szkolny
Szkolny Klub Europejski
Imprezy/Projekty szkolne
Sport w Naszej Szkole
Osiągnięcia szkoły
Doradztwo zawodowe

UCZNIOWIE - ABSOLWENCI

Twórczość
Twórczość pozaszkolna

B I B L I O T E K A

Info
Szkolne Centrum Informacji
Nowości książkowe/Lista lektur

A U T O R Z Y

Autorzy
Administracja
Szkolne centrum
SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI

BAZA

- Aparat cyfrowy -4 sztuki
- Magnetofon - 4 sztuki
- Aparat z kamerą
- Rzutniki- 3 sztuki (1 zepsuty)
- Głośnik zewnętrzny do laptopa
- Aparatura nagłaśniająca (w tym MP3)
- Mikrofon bezprzewodowy - 3 sztuki
- Laptop - 3 szt. + 4 sztuki w Bibliotece Szkolnej
- DVD
- Zewnętrzny twardy dysk
- Projektor multimedialny (typ EPSON)
- "Pracownia" - 20 laptopów + laptop dla n-la
- Komputery - 16 szt.
- Skaner - 2 szt.
- Drukarka - 4 szt.
- Tablica multimedialna, dwa rzutniki (sala 38)


Działalność SCIINTERNET W SZKOLNYM CENTRUM INFORMACJI ZASADY KORZYSTANIA

1. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie
    i pracownicy szkoły oraz rodzice w godzinach pracy czytelni.

2. Komputer w SCI służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci      Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych.

3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody
     nauczyciela-bibliotekarza i wpisaniu się do zeszytu SCI należy określić
     temat pracy (przedmiot).

4. Jednorazowo uczeń może korzystać z komputera do 1/2 h.

5. Wszelkie braki, uszkodzenia, widoczne zmiany w strukturze danych
     (np. usunięcie folderu, zmiany ustawień ekranu itp.
     należy zgłosić nauczycielowi na początku zajęć.NIE WOLNO!

6.
Dokonywać zmian w strukturze danych na dyskach komputerów
    (wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych)

7. Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela.

8. Wkładać własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.

9. Wykorzystywać połączenia internetowe do celów prywatnych a w szczególności do      przeglądania stron www zawierających niepożądane treści

10. Umieszczać w pobliżu sprzętu metalowych przedmiotów lub płynów.

11. Za ewentualne szkody poczynione przez ucznia odpowiadać finansowo będą       opiekunowie ucznia.

12. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera        przez określony czas)SPIS PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH:

Prezentacje multimedialne Power Point w ramach przedsięwzięcia Centrum Informacji Szkolnej „Ciekawa lekcja w Power Poincie”
(do wypożyczenia na lekcje w pracowni komputerowej):
 

• Prezentujemy naszą szkołę – I LO im. M. Reja w J-wie
• Fizyka: „Elektromagnetyzm”
• Matematyka: „Funkcje”
• Biologia: „Owady”
• Pokolenie Kolumbów „Krzysztof Kamil Baczyński”
• Pisarze epoki romantyzmu
• Romantyzm
• Stefan Żeromski
• Słowacki, Mickiewicz…
• Szlaki literackie po Ziemi Jędrzejowskiej
• Pisarze kieleccy (Rej, Żeromski, Niziurski)
• Rej jako nasz patron
• Mikołaj Rej – życie i twórczość
• Region świętokrzyski
• Mój region
• Jędrzejów
• Dawny Jędrzejów
• Jędrzejów-historia i dziś
•  Anoreksja i bulimia
• Człowiek od poczęcia
• Patologie
• Napoleon zdobywca Europy
• Unia Europejska
• Dzikie koty
• Miłosz, Szymborska, Herbert (opracowanie poezji)
• Wielka Brytania
• Francja
• Niemcy
• Irlandia
• Jędrzejów (jęz. niemiecki)

Dalsze prezentacje w przygotowaniu-czekamy też na propozycje tematów nauczycieli...

 

OLIMPIJCZYCY
Nasi Olimpijczycy
STYPENDYŚCI
KONKURSY - Laureaci i Finalisci
SUKCESY
Nasze Sukcesy
Klasy Patronackie
Losy Absolwentow
DLA GIMNAZJALISTÓW
Kierunki kształcenia
Rekrutacja

DLA RODZICÓW

Druki usprawiedliwienia/zwolnienia
Ubezpieczenie
Wywiadówki/Rady Pedagogiczne
Kalendarz Szkolny/Ksiażki z biblioteki
Rada Rodziców

DLA UCZNIÓW

Podręczniki/oświadczenia
Przydział sal
System oceniania
Oświadczenia

K O N T A K T

Adres:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. 11 Listopada 37
28-300 Jędrzejów

Telefon:
41 386 23 87

email:
 
sekretariat@liceumreja.pl


L I N K I
Przeglądarka
OKE
DK Jędrzejów
UM Jędrzejów
Encyklopedia
Portal Wiem
TVP Kielce
Policja!!!
Rozkład jazdy pociagów także dla Jędrzejowa
Starostwo powiatowe
BIP
„Ciuchcia”
Muzeum im. Przypkowskich