STRONA ARCHIWALNA (REDAGOWANA DO DNIA 07.12.2017 r.)
Powrót do strony aktualnej [KLIK]

 
  hymn Galeria  


M E N U
Główna/Aktualności
Galeria
U Nas w Reju
Dekalog Rejowiaka
TV Rey

I N F O R M A C J E

Miasto
Dokumenty szkolne
Baza lokalowa
Nauczyciele
Wychowawcy
Adresy
Matura

H I S T O R I A

Szkoła
Patron/Dzień Patrona
Dyrektorzy
Nauczyciele
Sala Tradycji
Wspomnienia
Absolwenci: zjazdy/spotkania

Z ŻYCIA SZKOŁY

Samorzad Uczniowski
Akcje Samorzadu
Wolontariat szkolny
Szkolny Klub Europejski
Imprezy/Projekty szkolne
Sport w Naszej Szkole
Osiągnięcia szkoły
Doradztwo zawodowe

UCZNIOWIE - ABSOLWENCI

Twórczość
Twórczość pozaszkolna

B I B L I O T E K A

Info
Szkolne Centrum Informacji
Nowości książkowe/Lista lektur

A U T O R Z Y

Autorzy
Administracja
Dyrektorzy naszej szkoły
Dyrektorzy naszej szkoły
§ Antoni Artymiak

dyrektor szkoły w latach 1938 – 1949

§ Edward Gugulski

dyrektor szkoły w latach 1949/1950

§ Ludwik Żuk

dyrektor szkoły w latach 1950 – 1952

§ Stanisław Adamczyk

dyrektor szkoły w latach 1952 - 1972

§ Czesław Kałka

dyrektor szkoły w latach 1972 – 1987

§ Bogusław Kniewski

dyrektor szkoły w latach 1987 – 1991

§ Kazimiera Straszak

dyrektor szkoły w latach 1991 – 2002

§ Marek Zygan

dyrektor szkoły w latach 2002 - 2017
 
Antoni Artymiak - dyrektor szkoły w latach 1938 – 1949
Dr filologii Antoni Artymiak został dyrektorem Państwowego Liceum  i Gimnazjum w Jędrzejowie 4 X. 1938r. Wcześniej był  dyrektorem Państwowego Liceum i Gimnazjum w Częstochowie. Dr Artymiak w okresie okupacji był inicjatorem tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej  i sprawował nad nim nadzór. Jego pełna zaangażowania praca w tym okresie spowodowała, że w 1948 roku został odznaczony „Medalem Zwycięstwa i Wolności”. Wyróżnienie to przyznano mu również za szczególne zasługi  w walce z okupantem hitlerowskim. Po wojnie stanął na czele grupy osób organizujących życie szkoły w nowych warunkach.

Dr Antoni Artymiak pełnił funkcję dyrektora do roku 1949, po czym przeszedł do pracy w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej Żeńskiej w Kielcach. Był jednocześnie stałym współpracownikiem Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, co było wyrazem uznania dla prowadzonych przez niego badań historycznych. Autor prac o szkolnictwie w powiecie jędrzejowskim:

 Dzieje Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie w latach 1872-1914, "Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności", T. 52: 1951, nr 5, s. 380-383.

  Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego (na przełomie XVIII/XIX w.), Jędrzejów 1939.

 Kartki z kroniki tajnego nauczania szkolnictwa średniego w pow. jędrzejowskim 1939-1945, Jędrzejów 1945.

Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1743-1752), Jędrzejów 1947.

 Ofiary zbrodni niemieckich w pow. jędrzejowskim w latach 1939-1945, Jędrzejów 1947.

 W 50 rocznicę strajku szkolnego w Seminarium Nauczycielskim  w Jędrzejowie, "Słowo Tygodniowe", 1955, nr 31, s. 1.

 Wiadomości o polskim szpitalu wojennym 1831r.  w budynkach cysterskich w Jędrzejowie, Jędrzejów 1948.
 

Edward Gugulski - dyrektor szkoły w latach  1949/1950
Pan Gugulski pełnił funkcję dyrektora od 1IX.1949r. do VII.1950r. Swoją pracę w Liceum rozpoczął jeszcze przed wojną. W okresie okupacji pracował na tajnych kompletach. Posiadał wykształcenie wyższe, był nauczycielem historii  i geografii
 
Ludwik Żuk - dyrektor szkoły w latach  1950 – 1952
Ludwik Żuk został dyrektorem szkoły w sierpniu 1950roku.  Posiadał wykształcenie wyższe muzyczne i przed wojną był nauczycielem muzyki w Nowym Sączu, a następnie w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie. W naszym Liceum pracował jako nauczyciel języka polskiego. Funkcję dyrektora pełnił do lutego 1952.
 
Stanisław Adamczyk - dyrektor szkoły w latach  1952 - 1972

Stanisław Adamczyk funkcję dyrektora sprawował najdłużej w historii szkoły – od marca 1952 roku do sierpnia 1972 roku, kiedy to odszedł z tego stanowiska na własną prośbę. Był absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie. W okresie jego działalności – w 1966 roku – szkole  nadano imię Mikołaja Reja. W tym samym roku szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Stanisław Adamczyk po odejściu ze stanowiska dyrektora pracował na ½ etatu w bibliotece szkolnej.
 

Czesław Kałka - dyrektor szkoły w latach  1972 - 1987

Dr Czesław Kałka był absolwentem naszego liceum. Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Pracę zawodową rozpoczął w 1959r. jako nauczyciel szkoły podstawowej, następnie był kierownikiem Państwowego Ośrodka Metodycznego w Jędrzejowie. W latach 1965 – 1972 pracował jako dyrektor LO w Wodzisławiu. W 1972 roku objął stanowisko dyrektora naszej szkoły. W latach 1975 – 1980 podjął studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Jana Kulpy. Pracę doktorską na temat „Wykorzystanie wiedzy o nieformalnej strukturze klasy szkolnej w pracy wychowawcy klasowego” obronił w roku 1980.Dr Czesław Kałka był znanym działaczem społecznym, długoletnim wiceprezesem Zarządu Oddziału ZNP. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej i złotą odznaką ZNP.
 

Bogusław Kniewski - dyrektor szkoły w latach    1987-1991

Bogusław Kniewski jest absolwentem naszego liceum, które ukończył  w 1951roku. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku na wydziale matematycznym. W latach 1955/56 był nauczycielem LO w Wodzisławiu, następnie w Liceum Pedagogicznym w Jędrzejowie. Od roku 1972 do 1973 uczył w naszym liceum. W latach 1973-1975 wizytator metodyki w Wydziale Oświaty i Wychowania w Jędrzejowie, następnie starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, nauczyciel metodyki w Ośrodku Dokształcania Nauczycieli w Kielcach. Od roku 1984 do 1987 pełnił funkcję zastępcy dyrektora naszego liceum, a w latach 1987-1991 funkcję dyrektora.Bogusław Kniewski w latach 1974/76 uzupełnił studia magisterskie w WSP w Rzeszowie. Studia podyplomowe ukończył w Nowym Sączu w zakresie pracy nauczyciela metodyka matematyki. W czerwcu 1984 roku uzyskał II stopień specjalizacji. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród i odznaczeń (np. Złoty Krzyż Zasługi, Medal za zasługi dla kielecczyzny, Medal Edukacji Narodowej, Złotą odznakę ZNP).
 

Kazimiera Straszak - dyrektor szkoły w latach   1991 – 2002
Kazimiera Straszak ukończyła historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1.09.1973 do 31.08.1974 pracowała jako nauczyciel historii w szkole podstawowej w Jaronowicach. Od 1.09.1974 – nauczyciel historii i WOS w naszym LO; od 1.09.1991 sprawowała w niej funkcję dyrektora.W 1988 roku ukończyła studia podyplomowe z historii na WSP w Kielcach oraz II Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania historii. W latach 1990/91 ukończyła kurs renowacji wiedzy historycznej.
Marek Zygan - dyrektor szkoły w latach  2002 - 2017

Marek Zygan. Absolwent naszego liceum. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1982r w szkole podstawowej (gmina Słupia Jędrzejowska), następnie SP Małogoszcz, SP nr 1 w Jędrzejowie, Zespół Szkół Ekonomicznych. Od 1999 r. pracownik liceum. W roku 2002 ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie i administracja oświatą” na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Marek Zygan jest działaczem społecznym, długoletnim działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Współzałożyciel  i prezes Nauczycielskiego Towarzystwa Sportowego w Jędrzejowie (działającego od 1999 r.)  W roku 2004 został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej i  Złotą Odznaką ZNP.

 

OLIMPIJCZYCY
Nasi Olimpijczycy
STYPENDYŚCI
KONKURSY - Laureaci i Finalisci
SUKCESY
Nasze Sukcesy
Klasy Patronackie
Losy Absolwentow
DLA GIMNAZJALISTÓW
Kierunki kształcenia
Rekrutacja

DLA RODZICÓW

Druki usprawiedliwienia/zwolnienia
Ubezpieczenie
Wywiadówki/Rady Pedagogiczne
Kalendarz Szkolny/Ksiażki z biblioteki
Rada Rodziców

DLA UCZNIÓW

Podręczniki/oświadczenia
Przydział sal
System oceniania
Oświadczenia

K O N T A K T

Adres:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. 11 Listopada 37
28-300 Jędrzejów

Telefon:
41 386 23 87

email:
 
sekretariat@liceumreja.pl


L I N K I
Przeglądarka
OKE
DK Jędrzejów
UM Jędrzejów
Encyklopedia
Portal Wiem
TVP Kielce
Policja!!!
Rozkład jazdy pociagów także dla Jędrzejowa
Starostwo powiatowe
BIP
„Ciuchcia”
Muzeum im. Przypkowskich