STRONA ARCHIWALNA (REDAGOWANA DO DNIA 07.12.2017 r.)
Powrót do strony aktualnej [KLIK]

 
  hymn Galeria  


M E N U
Główna/Aktualności
Galeria
U Nas w Reju
Dekalog Rejowiaka
TV Rey

I N F O R M A C J E

Miasto
Dokumenty szkolne
Baza lokalowa
Nauczyciele
Wychowawcy
Adresy
Matura

H I S T O R I A

Szkoła
Patron/Dzień Patrona
Dyrektorzy
Nauczyciele
Sala Tradycji
Wspomnienia
Absolwenci: zjazdy/spotkania

Z ŻYCIA SZKOŁY

Samorzad Uczniowski
Akcje Samorzadu
Wolontariat szkolny
Szkolny Klub Europejski
Imprezy/Projekty szkolne
Sport w Naszej Szkole
Osiągnięcia szkoły
Doradztwo zawodowe

UCZNIOWIE - ABSOLWENCI

Twórczość
Twórczość pozaszkolna

B I B L I O T E K A

Info
Szkolne Centrum Informacji
Nowości książkowe/Lista lektur

A U T O R Z Y

Autorzy
Administracja
Logo
Informacje:

BIBLIOTEKA J. S. GOMUŁKÓW

DLA RODZICÓW

CYKLICZNE IMPREZY BIBLIOTECZNE

KLUB PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

FILMY W BIBLIOTECE

ZDJĘCIA BIBLIOTEKI I CZYTELNI

Logo

Logo biblioteki szkolnej to wynik pracy uczniów LO, przedstawicieli wszystkich klas, podczas warsztatów prowadzonych przez nauczyciela - bibliotekarza E. Annę Zygan
i nauczyciela przedsiębiorczości Małgorzatę Trelińską  - listopad 2003 r. Logo - znak firmowy biblioteki szkolnej -przedstawia zwój papirusu przewiązany myszką od komputera
i zalakowany pieczęcią R-Mikołaja Reja, patrona szkoły.
Logo, opracowane i oprawione, wisi w czytelni biblioteki, umieszczane jest na dyplomach, podziękowaniach Biblioteki Szkolnej.  

 

Ekslibris Biblioteki Szkolnej:
Ekslibris- znak własnościowy książki, zwykle odbity na karteczce, przyklejonej do wewnętrznej strony okładki, często ozdobiony kompozycją graficzną.
Szkolna biblioteka posiada swój ekslibris od grudnia 2003 r. Ogłoszono wówczas konkurs (nauczyciel-bibliotekarz, Bożena Łuszczek), w którym mogli wziąć udział wszyscy uczniowie Reja. Wygrał projekt Anity Chrzanowskiej, ucz.. kl. I a.

Historia biblioteki

    Biblioteka LO im. M. Reja funkcjonuje już od wielu lat. Wraz z organizowaniem struktur szkoły w latach przedwojennych powstał zaczątek przyszłej biblioteki szkolnej.
Pierwszy wpis książek do najstarszego inwentarza bibliotecznego został dokonany w 1949 r.
W 1980 r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach księgozbiór biblioteki Studium Wychowania Przedszkolnego (ponad 13000 woluminów) przekazany został naszej bibliotece. W ten sposób powstała Międzyszkolna Biblioteka obsługująca obie szkoły.
Przez szereg lat z księgozbioru biblioteki korzystali także uczniowie i słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych .
W październiku 2003 roku ZSE opuścił budynek liceum, co zdecydowanie polepszyło warunki lokalowe biblioteki. Czytelnia wreszcie odzyskała swoje przeznaczenie, stając się nowoczesną pracownią interdyscyplinarną z dostępem do różnych źródeł informacji.
Nie mniej, przez całe lata swej działalności, biblioteka wraz z czytelnią skupiała życie kulturalne społeczności szkolnej będąc miejscem konferencji i warsztatów metodycznych, spotkań autorskich, spotkań z politykami, władzami samorządowymi, przedstawicielami wyższych uczelni. Była także miejscem różnego rodzaju wystaw prezentujących twórczość naszych uczniów i absolwentów.
W 1994 r biblioteka brała udział w III Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, odbywającym się pod hasłem "Biblioteka - centrum dydaktycznym szkoły". Byliśmy gospodarzem trzeciego, ostatniego dnia Forum.
W dalszym ciągu odbywają się tu prawie wszystkie uroczystości i imprezy organizowane w szkole, m.in. Dzień Patrona Szkoły, wigilie.

 

Lokal

Ogólna powierzchnia (biblioteka i czytelnia) 359 m2
- czytelnia (52 miejsc siedzących, 12 stanowisk komputerowe)
- wypożyczalnia
- magazyny biblioteczne (7 pomieszczeń).

Zbiory

1) Wielkość zbiorów - ponad 46000 woluminów.
2) Rodzaje zbiorów:
- wydawnictwa informacyjne i albumowe,
- podręczniki szkolne,
- lektury do języka polskiego, opracowania,
- literatura piękna, popularnonaukowa i naukowa,
- podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli,
- materiały regionalne
3) Księgozbiór podręczny z wolnym dostępem do półek (encyklopedie, słowniki polskie i przekładowe, słowniki z różnych dziedzin wiedzy, słowniki biograficzne, literatura z zakresu językoznawstwa, religii, sztuki, nauk matematyczno-przyrodniczych, historii i prawa, wiedzy o społeczeństwie, opracowania epok literackich i lektur, czasopisma).
Księgozbiór uwzględnia potrzeby uczniów i nauczycieli szkoły oraz środowiska lokalnego (rodziców, studentów, nauczycieli innych szkół, gimnazjalistów).

Katalogi

- Katalog alfabetyczny
- Katalog rzeczowy wg UKD
- Katalog komputerowy (w trakcie tworzenia)
- Kartoteka zagadnieniowa

Nauczyciele- bibliotekarze

Bożena Łuszczek - studia wyższe magisterskie , kierunek
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa.
Anna Kośmider - studia wyższe magisterskie , kierunek
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa.
Elżbieta Anna Zygan - studia wyższe magisterskie, kierunek
Filologia rosyjska, studia podyplomowe:
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa,
studia podyplomowe: Technologia Informacyjna


Zasady korzystania z księgozbioru:

1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku
2. Z księgozbioru biblioteki i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie , nauczyciele ,rodzice , gimnazjaliści.
3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism można korzystać:
- wypożyczając do domu ( lektury, opracowania , literaturę
piękną , popularnonaukową )
- czytając lub przeglądając w czytelni ( księgozbiór podręczny ,
- wypożyczając książki na zajęcia lekcyjne do klas.
4. Przy każdorazowym wypożyczaniu książek należy okazać aktualną legitymację szkolną lub dowód osobisty.
5. Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Jednorazowo uczniowie klas I-II mogą wypożyczyć
4 woluminy, natomiast uczniowie klas III - 6 woluminów
7. Wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego
8. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek i czasopism
9. W razie zgubienia lub zniszczenia książki bibliotecznej należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej cenie zagubionej książki.
10. W bibliotece i czytelni obowiązuje bezwzględna cisza!


 

OLIMPIJCZYCY
Nasi Olimpijczycy
STYPENDYŚCI
KONKURSY - Laureaci i Finalisci
SUKCESY
Nasze Sukcesy
Klasy Patronackie
Losy Absolwentow
DLA GIMNAZJALISTÓW
Kierunki kształcenia
Rekrutacja

DLA RODZICÓW

Druki usprawiedliwienia/zwolnienia
Ubezpieczenie
Wywiadówki/Rady Pedagogiczne
Kalendarz Szkolny/Ksiażki z biblioteki
Rada Rodziców

DLA UCZNIÓW

Podręczniki/oświadczenia
Przydział sal
System oceniania
Oświadczenia

K O N T A K T

Adres:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. 11 Listopada 37
28-300 Jędrzejów

Telefon:
41 386 23 87

email:
 
sekretariat@liceumreja.pl


L I N K I
Przeglądarka
OKE
DK Jędrzejów
UM Jędrzejów
Encyklopedia
Portal Wiem
TVP Kielce
Policja!!!
Rozkład jazdy pociagów także dla Jędrzejowa
Starostwo powiatowe
BIP
„Ciuchcia”
Muzeum im. Przypkowskich