STRONA ARCHIWALNA (REDAGOWANA DO DNIA 07.12.2017 r.)
Powrót do strony aktualnej [KLIK]

 
  hymn Galeria  


M E N U
Główna/Aktualności
Galeria
U Nas w Reju
Dekalog Rejowiaka
TV Rey

I N F O R M A C J E

Miasto
Dokumenty szkolne
Baza lokalowa
Nauczyciele
Wychowawcy
Adresy
Matura

H I S T O R I A

Szkoła
Patron/Dzień Patrona
Dyrektorzy
Nauczyciele
Sala Tradycji
Wspomnienia
Absolwenci: zjazdy/spotkania

Z ŻYCIA SZKOŁY

Samorzad Uczniowski
Akcje Samorzadu
Wolontariat szkolny
Szkolny Klub Europejski
Imprezy/Projekty szkolne
Sport w Naszej Szkole
Osiągnięcia szkoły
Doradztwo zawodowe

UCZNIOWIE - ABSOLWENCI

Twórczość
Twórczość pozaszkolna

B I B L I O T E K A

Info
Szkolne Centrum Informacji
Nowości książkowe/Lista lektur

A U T O R Z Y

Autorzy
Administracja
Szkołą
Szkoła
Zobacz: [ Zdjęcia archiwalne ] & [ Szkoła przed remontem ] &

[ Remont 2014 hali i biblioteki - przed i po... ]Wiersz uczniów o szkole: "Drogi Gościu"

HISTORIA SZKOŁY

Tablica przed LO

School - History (eng.version)

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

„Fala pokoleń, wielkie ludów rzeki-

Wszystko w ocean jeden wspólny spływa,

Który zasila coraz dalsze wieki…

Z rzeszą zniknionych ciągle rzesza żywa”.

Adam Asnyk.

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie to szkoła średnia, która legitymuje się blisko stuletnią tradycją. Przez długie dziesięciolecia było, obok Liceum w Wodzisławiu jedyną w regionie szkołą średnią o charakterze ogólnokształcącym, dającą możliwości podjęcia dalszych studiów.

Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie (obecna nazwa) są wpisane w szeroki kontekst historii szkolnictwa ziemi jędrzejowskiej i sięgają aż do roku 1808.

1808r. – Jędrzejowscy cystersi zakładają Szkołę Podwydziałową o profilu ogólnokształcącym; stanowi ona zalążek naszej szkoły.

1822r. – Car Aleksander I przeprowadza kasatę jędrzejowskiego opactwa i szkoła zostaje rozwiązana.

1905r. – Polska Macierz Szkolna zakłada szkołę średnią o nazwie Gimnazjum, które istnieje tylko dwa lata.

1912r. – Antoni Mroczek zakłada Progimnazjum Męskie, które po dwóch latach, ze względu na trudności lokalowe, zawiesza swoją działalność.

1913r. – Leokadia Domagalska zakłada Progimnazjum Żeńskie. Funkcjonuje ono do 1920 roku.

1915r. – Powstaje prywatne czteroklasowe Gimnazjum Męskie, które po 12 latach istnienia zostaje przekształcone w ośmioklasowe Gimnazjum Koedukacyjne podlegające Wydziałowi Powiatowemu.

1925 – 1928r. – Wzniesienie gmachu Gimnazjum Ogólnokształcącego.

1932r. – Gimnazjum zostaje przekształcone w szkołę typu dwustopniowego, które składa się z czteroletniego Gimnazjum z tzw. „małą maturą” i dwuletniego Liceum z tzw. „dużą maturą”.

1938r. – Dyrektorem szkoły zostaje Antoni Artymiak.

1 września 1939r. – Szkoła zostaje upaństwowiona-przekształcona w Państwowe Gimnazjum i Liceum w Jędrzejowie.

wrzesień 1939r.- Po wkroczeniu okupacyjnych wojsk niemieckich do Jędrzejowa działalność szkoły zostaje zawieszona. W tej sytuacji nauczyciele i uczniowie decydują się na tworzenie tajnych kompletów. Pionierami tajnego nauczania byli: J. Szartowska, J. Jakubkiewicz, E. Juszczyk, A. Artymiak, ks. St. Warzkala, Sz. Wróblewski, St. Polak, T. Konopiński, Z. Lisowski, J. Cheguła.

1940-1945- Maturę na tajnych kompletach uzyskuje czterdziestu uczniów.

1945- Szkoła powraca do swojej legalnej działalności; zapisuje się do niej ponad 800 uczniów, którzy uczyć się będą w 19 oddziałach klasowych.

14 luty 1945r. Odbywają się pierwsze oficjalne zajęcia lekcyjne.

marzec 1945r. Kuratorium Oświaty w Kielcach zezwala na otwarcie zamiejscowego oddziału Gimnazjum i Liceum w Wodzisławiu- Brzeziu.

18 listopad 1945r. Zostaje poświęcony sztandar szkolny ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

czerwiec 1946r. Odbywa się pierwsza powojenna matura.

1 sierpień 1947r. Zamiejscowy oddział szkoły w Wodzisławiu- Brzeziu zostaje usamodzielniony i staje się odrębną szkołą.

1 wrzesień 1948r. W ramach centralnej reformy oświaty w miejsce dwustopniowej szkoły średniej (gimnazjum- liceum), wprowadzono jednolite czteroletnie Liceum Ogólnokształcące.

1949 – Liceum liczy około 400 uczniów, których liczba wyraźnie wzrasta.

1966 - Szkole zostaje nadane imię Mikołaja Reja.

1973/74 – W Liceum zostają otwarte profile: matematyczno- fizyczny, biologiczno- chemiczny, humanistyczny i ogólny. W latach 70-tych następuje rozbudowa obiektów szkolnych. Zostaje wybudowana duża sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią i aulą. Biblioteka naszego Liceum była wówczas największą biblioteką szkolną w województwie kieleckim.

Okres od 1989r. do dnia dzisiejszego to dla Liceum czas spokojnej kontynuacji wypracowanej tradycji szkolnej w zmieniającej się rzeczywistości.

2002r. – przekształcenie w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące (Ogólnopolska reforma systemu oświaty).

2005r. – zmiana nazwy na I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie (uchwała Rady Powiatu).

2005r. – uroczyste obchody 500 rocznicy urodzin patrona oraz 85-lecia powstania szkoły.

2006r.– zmiana oblicza budynku szkoły. Zakończył się I etap termomodernizacji budynku - szkoła została ocieplona i pomalowana; wymieniono również wszystkie okna. Budynek został też podłączony do nowej sieci grzewczej.Ocalić od zapomnienia...

1985 r. - czerwiec - odsłonięcie tablicy przed budynkiem szkoły: "W hołdzie mieszkańcom Jędrzejowa zamordowanym przez hitlerowców w dniu 9 VI za przynależność do Ruchu Oporu AK".

2007 r.– luty - odsłonięcie tablicy AK przed budynkiem szkoły, upamiętniającej akcję AK:
2 lutego 2007 r. –przed budynkiem szkoły odbyły się uroczyste obchody 63 rocznicy odbicia żołnierzy AK z więzienia gestapo, które znajdowało się na ul. 11-go listopada. Akcję partyzantów - oddziału dywersyjnego AK z podobwodu Wodzisław, najgłośniejszą w powiecie jędrzejowskim, przeprowadzono pod dowództwem mjr Stefana Gądzio "Kosa".

2007 r.– czerwiec - odsłonięcie tablicy przed budynkiem szkoły: "Pamięci żołnierzy Niepodległościowych Organizacji antykomunistycznych organizacji "Nie", delegatury Sił Zbrojnych, zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" i innych ofiar totalitaryzmu stalinowskiego z Ziemi Jędrzejowskiej wywożonych w głąb Rosji Sowieckiej, więzionych, torturowanych, zamordowanych w kazamatach NKWD i UB".

Zdjęcia Sztandaru:

        
OLIMPIJCZYCY
Nasi Olimpijczycy
STYPENDYŚCI
KONKURSY - Laureaci i Finalisci
SUKCESY
Nasze Sukcesy
Klasy Patronackie
Losy Absolwentow
DLA GIMNAZJALISTÓW
Kierunki kształcenia
Rekrutacja

DLA RODZICÓW

Druki usprawiedliwienia/zwolnienia
Ubezpieczenie
Wywiadówki/Rady Pedagogiczne
Kalendarz Szkolny/Ksiażki z biblioteki
Rada Rodziców

DLA UCZNIÓW

Podręczniki/oświadczenia
Przydział sal
System oceniania
Oświadczenia

K O N T A K T

Adres:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. 11 Listopada 37
28-300 Jędrzejów

Telefon:
41 386 23 87

email:
 
sekretariat@liceumreja.pl


L I N K I
Przeglądarka
OKE
DK Jędrzejów
UM Jędrzejów
Encyklopedia
Portal Wiem
TVP Kielce
Policja!!!
Rozkład jazdy pociagów także dla Jędrzejowa
Starostwo powiatowe
BIP
„Ciuchcia”
Muzeum im. Przypkowskich