I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Społeczność Liceum

Opublikowano: 02-02-2018

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie stanowi społeczność: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Środowisko Liceum w szerszym zakresie współtworzą także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci i przyjaciele szkoły, osoby, organizacje oraz instytucje współpracujące ze szkołą. Wspólnotę Liceum wzmacniają także organizowane  w miarę regularnie spotkania absolwenckie. Zgodnie ze Statutem Liceum: nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną, reprezentację rodziców uczniów stanowi Prezydium Rady Rodziców, z kolei uczniowie są reprezentowani przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poszczególne kolegialne organy szkoły wykonują swoje zadania przy wsparciu Pracowników Administracji i Obsługi Szkoły. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jędrzejowski, a organem nadzoru pedagogicznego Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Rada Pedagogiczna

 1. Wojciech Zwierzchowski – nauczyciel historii / wiedzy o społeczeństwie / dyrektor szkoły;
 2. Iwona Lechowicz – nauczyciel języka francuskiego / języka włoskiego / wicedyrektor szkoły;
 3. Tomasz Banach – nauczyciel wychowania fizycznego;
 4. Barbara Ciesek – nauczyciel języka polskiego / wychowawca klasy II a;
 5. Dorota Dawid – Fatyga – nauczyciel języka polskiego / wychowawca klasy III d;
 6. Małgorzata Drabiszewska – nauczyciel biologii / edukacji dla bezpieczeństwa;
 7. Aleksandra Gołąb – nauczyciel języka polskiego / informatyki / wychowawca klasy I c;
 8. Anna Jankowicz – nauczyciel matematyki;
 9. Ewelina Jaros – nauczyciel wychowania fizycznego;
 10. Małgorzata Jędrychowska – nauczyciel języka angielskiego / wychowawca klasy II d;
 11. Agnieszka Koniarz – nauczyciel matematyki / wychowawca klasy I g;
 12. Anna Kośmider – nauczyciel – bibliotekarz;
 13. Tomasz Kot – nauczyciel historii / wiedzy o społeczeństwie;
 14. Aneta Kowalska – nauczyciel – zajęcia rewalidacyjne;
 15. Edyta Krzysztofik – Radek – nauczyciel – pedagog szkolny;
 16. Małgorzata Lech – Kwiecień – nauczyciel fizyki / wychowawca klasy I b;
 17. Katarzyna Leśniewska – nauczyciel matematyki / wychowawca klasy I d;
 18. Andrzej Ligenza – nauczyciel religii;
 19. Małgorzata Motyczyńska – nauczyciel języka angielskiego / wychowawca klasy III c;
 20. Janusz Olszewski – nauczyciel geografii / wychowawca klasy II b;
 21. Agnieszka Osińska – nauczyciel języka angielskiego / wychowawca klasy I h;
 22. Dariusz Osiński – nauczyciel wychowania fizycznego;
 23. Joanna Ostrowska – nauczyciel języka polskiego / wychowawca klasy I e;
 24. Beata Pardała – nauczyciel chemii;
 25. Agnieszka Piwowarska – nauczyciel historii / wiedzy o społeczeństwie / wychowawca klasy I f;
 26. Ewelina Podsiadło – nauczyciel języka niemieckiego / języka rosyjskiego;
 27. Małgorzata Pyzowska – nauczyciel podst. przedsiębiorczości/informatyki/wychowawca klasy III b;
 28. Małgorzata Radziejewska – nauczyciel języka angielskiego / wychowawca klasy II c;
 29. Ewa Stachura – nauczyciel języka łacińskiego / wiedzy o społeczeństwie;
 30. Ewa Stępień – nauczyciel chemii;
 31. Elzbieta Suliga – nauczyciel języka angielskiego / wychowawca klasy I a;
 32. Joanna Śliwa – nauczyciel języka polskiego;
 33. Joanna Śliz – nauczyciel języka niemieckiego / wychowawca klasy III a;
 34. Małgorzata Trelińska – nauczyciel biologii;
 35. Grażyna Węglarz – nauczyciel religii;
 36. Elżbieta Zygan – nauczyciel – bibliotekarz;
 37. Marek Zygan – nauczyciel wychowania fizycznego.

Prezydium Rady Rodziców

 1. Tomasz Barański – przewodniczący rady;
 2. Przemysław Kucharski – wiceprzewodniczący rady;
 3. Monika Ćwiklińska – skarbnik rady.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 1. Weronika Kiljan – przedstawiciel uczniów;
 2. Julia Opałka – przedstawiciel uczniów;
 3. Patryk Rogowski – przedstawiciel uczniów.

Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły

 1. Anna Piórkowska – Rogoża – sekretarz szkoły;
 2. Małgorzata Piasecka – Łebek – główny księgowy;
 3. Anna Michalecka – specjalista ds. kadrowo – gospodarczych;
 4. Jolanta Chudzik – pracownik obsługi szkoły;
 5. Marianna Dziób – pracownik obsługi szkoły;
 6. Ewa Kaczmarska – pracownik obsługi szkoły;
 7. Wojciech Klimczak – pracownik obsługi szkoły;
 8. Bożena Różyc – pracownik obsługi szkoły;
 9. Zofia Smorąg – pracownik obsługi szkoły;
 10. Urszula Szymańska – pracownik obsługi szkoły;
 11. Wojciech Ziębiński – pracownik obsługi szkoły.

 

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!