I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Społeczność Liceum

Zaktualizowano: 03-09-2021

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie stanowi społeczność: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Środowisko Liceum w szerszym zakresie współtworzą także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci i przyjaciele szkoły, osoby, organizacje oraz instytucje współpracujące ze szkołą. Wspólnotę Liceum wzmacniają także organizowane  w miarę regularnie spotkania absolwenckie. Zgodnie ze Statutem Liceum: nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną, reprezentację rodziców uczniów stanowi Rada Rodziców, a uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poszczególne kolegialne organy szkoły wykonują swoje zadania przy wsparciu Pracowników Administracji i Obsługi Szkoły. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest klasa (oddział) o określonym profilu kształcenia. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jędrzejowski, a organem nadzoru pedagogicznego Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Rada Pedagogiczna

 1. Wojciech Zwierzchowski – nauczyciel historii / wiedzy o społeczeństwie / dyrektor szkoły;
 2. Iwona Lechowicz – nauczyciel języka francuskiego / języka włoskiego / wicedyrektor szkoły;
 3. Tomasz Banach – nauczyciel wychowania fizycznego;
 4. Barbara Ciesek – nauczyciel języka polskiego / wychowawca klasy I c;
 5. Dorota Dawid – Fatyga – nauczyciel języka polskiego;
 6. Małgorzata Drabiszewska – nauczyciel biologii / edukacji dla bezpieczeństwa;
 7. Aleksandra Gołąb – nauczyciel języka polskiego / informatyki / wychowawca klasy III c;
 8. Anna Jankowicz – nauczyciel matematyki;
 9. Ewelina Jaros – nauczyciel wychowania fizycznego;
 10. Małgorzata Jędrychowska – nauczyciel języka angielskiego;
 11. Agnieszka Koniarz – nauczyciel matematyki / wychowawca klasy III g;
 12. Anna Kośmider – nauczyciel – bibliotekarz;
 13. Tomasz Kot – nauczyciel historii / wiedzy o społeczeństwie;
 14. Aneta Kowalska – nauczyciel – zajęcia rewalidacyjne;
 15. Edyta Krzysztofik – Radek – nauczyciel – pedagog szkolny;
 16. Małgorzata Lech – Kwiecień – nauczyciel fizyki / wychowawca klasy III b;
 17. Katarzyna Leśniewska – nauczyciel matematyki / wychowawca klasy III d;
 18. Małgorzata Motyczyńska – nauczyciel języka angielskiego / wychowawca klasy II b;
 19. Janusz Olszewski – nauczyciel geografii;
 20. Agnieszka Osińska – nauczyciel języka angielskiego / wychowawca klasy III h;
 21. Dariusz Osiński – nauczyciel wychowania fizycznego;
 22. Joanna Ostrowska – nauczyciel języka polskiego / wychowawca klasy III e;
 23. Adam Paciuch – nauczyciel religii;
 24. Beata Pardała – nauczyciel chemii;
 25. Agnieszka Piwowarska – nauczyciel historii / wiedzy o społeczeństwie / wychowawca klasy III f;
 26. Ewelina Podsiadło – nauczyciel języka niemieckiego / języka rosyjskiego;
 27. Małgorzata Pyzowska – nauczyciel informatyki/podstaw przedsiębiorczości/wychowawca klasy I a;
 28. Małgorzata Radziejewska – nauczyciel języka angielskiego;
 29. Ewa Stachura – nauczyciel języka łacińskiego / wiedzy o społeczeństwie;
 30. Ewa Stępień – nauczyciel chemii;
 31. Elżbieta Suliga – nauczyciel języka angielskiego / wychowawca klasy III a;
 32. Joanna Śliwa – nauczyciel języka polskiego / wychowawca klasy II a;
 33. Joanna Śliz – nauczyciel języka niemieckiego / wychowawca klasy I b;
 34. Małgorzata Trelińska – nauczyciel biologii;
 35. Grażyna Węglarz – nauczyciel religii;
 36. Sylwia Zając – nauczyciel matematyki;
 37. Paulina Zasada – Jagieła – nauczyciel języka angielskiego;
 38. Elżbieta Zygan – nauczyciel – bibliotekarz;
 39. Marek Zygan – nauczyciel wychowania fizycznego / wychowawca klasy II c.

Klasy / Profile Kształcenia

 1. Klasa I a / profil humanistyczno – językowy;
 2. Klasa I b / profil matematyczno – ekonomiczny;
 3. Klasa I c / profil humanistyczno – przyrodniczy;
 4. Klasa II a / profil humanistyczny;
 5. Klasa II b / profil matematyczno – ekonomiczny;
 6. Klasa II c / profil przyrodniczy;
 7. Klasa III a / profil humanistyczny;
 8. Klasa III b / profil matematyczno – ekonomiczny;
 9. Klasa III c / profil matematyczno – przyrodniczy;
 10. Klasa III d / profil przyrodniczo – medyczny;
 11. Klasa III e / profil humanistyczny;
 12. Klasa III f / profil matematyczno – ekonomiczny;
 13. Klasa III g / profil matematyczno – przyrodniczy;
 14. Klasa III h / profil językowo – przyrodniczy.

 

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!