I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Społeczność Liceum

Zaktualizowano: 24-09-2023

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie stanowi społeczność: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Środowisko Liceum w szerszym zakresie współtworzą także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci i przyjaciele szkoły, osoby, organizacje oraz instytucje współpracujące ze szkołą. Wspólnotę Liceum wzmacniają także organizowane  w miarę regularnie spotkania absolwenckie. Zgodnie ze Statutem Liceum: nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną, reprezentację rodziców uczniów stanowi Prezydium Rady Rodziców, a społeczność uczniowska jest reprezentowana przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poszczególne kolegialne organy szkoły wykonują swoje zadania przy wsparciu Pracowników Administracji i Obsługi Szkoły. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest klasa (oddział) o określonym profilu kształcenia. W roku szkolnym 2023/2024 szkoła liczy 15 oddziałów o następujących profilach kształcenia: klasa I a / profil humanistyczny; klasa I b / profil europejski; klasa I c / profil matematyczny; klasa I d / profil ekonomiczny; klasa I e / profil przyrodniczy; klasa II a / profil humanistyczny; klasa II b / profil europejski; klasa II c / profil matematyczny; klasa II d / profil przyrodniczy; klasa III a / profil społeczno – przyrodniczy; klasa III b / profil matematyczno – ekonomiczny; klasa III c / profil humanistyczno – przyrodniczy; klasa IV a / profil humanistyczno – społeczny; klasa IV b / profil matematyczno – ekonomiczny; klasa IV c / profil przyrodniczo – medyczny. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jędrzejowski, a organem nadzoru pedagogicznego Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Rada Pedagogiczna

Dyrekcja Szkoły:

Wojciech Zwierzchowski – dyrektor szkoły; Iwona Lechowicz – wicedyrektor szkoły.

Zespół Nauczycieli – Wychowawców Klas:

Edyta Krzysztofik – Radek – nauczyciel – pedagog szkolny; Aneta Kowalska – nauczyciel – pedagog specjalny; Katarzyna Jaszczyk – nauczyciel – psycholog szkolny; Agnieszka Piwowarska – wychowawca klasy I a; Katarzyna Leśniewska – wychowawca klasy I b; Barbara Biała – wychowawca klasy I c; Małgorzata Radziejewska – wychowawca klasy I d; Małgorzata Jędrychowska – wychowawca klasy I e; Dorota Dawid – Fatyga – wychowawca klasy II a; Ewa Stachura – wychowawca klasy II b; Aleksandra Gołąb – wychowawca klasy II c; Ewelina Jaros – wychowawca klasy II d; Małgorzata Pyzowska – wychowawca klasy III a; Joanna Śliz – wychowawca klasy III b; Barbara Ciesek – wychowawca klasy III c; Joanna Śliwa – wychowawca klasy IV a; Małgorzata Motyczyńska – wychowawca klasy IV b; Marek Zygan – wychowawca klasy IV c.

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistyczno – Językowych:

Adam Paciuch – nauczyciel religii; Grażyna Węglarz – nauczyciel religii; Barbara Ciesek – nauczyciel języka polskiego; Dorota Dawid – Fatyga – nauczyciel języka polskiego; Aleksandra Gołąb – nauczyciel języka polskiego; Joanna Ostrowska – nauczyciel języka polskiego; Joanna Śliwa – nauczyciel języka polskiego; Małgorzata Jędrychowska – nauczyciel języka angielskiego; Małgorzata Motyczyńska – nauczyciel języka angielskiego; Agnieszka Osińska – nauczyciel języka angielskiego; Małgorzata Radziejewska – nauczyciel języka angielskiego; Elżbieta Suliga – nauczyciel języka angielskiego; Iwona Lechowicz – nauczyciel języka francuskiego / język włoskiego; Ewelina Podsiadło – nauczyciel języka niemieckiego / język rosyjskiego; Joanna Śliz – nauczyciel języka niemieckiego; Tomasz Kot – nauczyciel historii / wiedzy o społeczeństwie; Agnieszka Piwowarska – nauczyciel historii / wiedzy o społeczeństwie; Ewa Stachura – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie / języka łacińskiego; Wojciech Zwierzchowski – nauczyciel historii / wiedzy o społeczeństwie; Anna Kośmider – nauczyciel – bibliotekarz; Elżbieta Zygan – nauczyciel – bibliotekarz.

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych:

Barbara Biała – nauczyciel matematyki; Anna Jankowicz – nauczyciel matematyki; Katarzyna Leśniewska – nauczyciel matematyki; Sylwia Zając – nauczyciel matematyki; Małgorzata Lech – Kwiecień – nauczyciel fizyki; Małgorzata Drabiszewska – nauczyciel biologii; Małgorzata Trelińska – nauczyciel biologii; Beata Pardała – nauczyciel chemii; Ewa Stępień – nauczyciel chemii; Janusz Olszewski – nauczyciel geografii; Aleksandra Gołąb – nauczyciel informatyki; Małgorzata Pyzowska – nauczyciel fizyki / informatyki / podstaw przedsiębiorczości / biznesu i zarządzania.

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Edukacja dla Bezpieczeństwa – Wychowanie Fizyczne:

Małgorzata Drabiszewska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa; Tomasz Banach – nauczyciel wychowania fizycznego; Ewelina Jaros – nauczyciel wychowania fizycznego; Dariusz Osiński – nauczyciel wychowania fizycznego; Marek Zygan – nauczyciel wychowania fizycznego.

Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły

Anna Piórkowska – Rogoża – sekretarz szkoły; Małgorzata Piasecka – Łebek – główny księgowy; Anna Michalecka – specjalista ds. kadrowo – gospodarczych; Jolanta Chudzik – pracownik obsługi szkoły; Wojciech Klimczak – pracownik obsługi szkoły; Anna Mitręga – pracownik obsługi szkoły; Piotr Nemś – pracownik obsługi szkoły; Bożena Różyc – pracownik obsługi szkoły; Zofia Smorąg – pracownik obsługi szkoły; Wojciech Ziębiński – pracownik obsługi szkoły; Anna Żytniewska – pracownik obsługi szkoły.

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!