I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Organizacja Roku Szkolnego

Zaktualizowano: 24-04-2022

Organizacja roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie jest określana na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także przyjmowanego na dany rok szkolny zgodnie ze Statutem Liceum Planu Pracy Szkoły. Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022, obejmuje prognozowaną realizację zadań szkoły w ramach trzech podstawowych obszarów, takich jak: organizacja pracy szkoły, kształcenie / wychowanie / opieka, a także w zakresie współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. W trakcie roku szkolnego, na bieżąco realizowane są szczegółowe działania w wyżej wspomnianych obszarach. Podstawowy schemat organizacji roku szkolnego obejmuje: kalendarz roku szkolnego, terminarz posiedzeń rady pedagogicznej oraz terminarz dyżurów dla rodziców. W roku szkolnym 2021/2022 na podstawie przyjętego Arkusza Organizacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, strukturę szkoły tworzy 14 oddziałów (klas) o szczegółowych profilach kształcenia. Poszczególne klasy realizują podstawę programową z poszczególnych przedmiotów nauczania w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym, w ramach obowiązującego planu zajęć edukacyjnych.  

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

 • 01. 09. 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022;
 • 08. 10. 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej / Dzień Patrona Szkoły;
 • 14. 10. 2021 r. – 15. 10. 2021 r. – dni wolne od zajęć edukacyjnych;
 • 11. 11. 2021 r. – 12. 11. 2021 r. – dni wolne od zajęć edukacyjnych;
 • 23. 12. 2021 r. – 02. 01. 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna;
 • 06. 01. 2022 r. – 07. 01. 2022 r. – dni wolne od zajęć edukacyjnych;
 • 14. 01. 2022 r. – zakończenie I semestru nauki;
 • styczeń 2022 r. – „studniówka” klas III (po gimnazjum);
 • 17. 01. 2022 r. – 30. 01. 2022 r. – ferie zimowe;
 • 14. 04. 2022 r. – 19. 04. 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
 • 29. 04. 2022 r. – zakończenie roku szkolnego klas III (po gimnazjum);
 • 02. 05. 2022 r. – 06. 05. 2022 r. – dni wolne od zajęć edukacyjnych;
 • maj 2022 r. – egzaminy maturalne według szczegółowego harmonogramu;
 • 16. 06. 2022 r. – 17. 06. 2022 r. – dni wolne od zajęć edukacyjnych;
 • 24. 06. 2022 r. – zakończenie roku szkolnego klas I, II i III;
 • 25. 06. 2022 r. – 31. 08. 2022 r. – ferie letnie.

Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej: 

 • 31. 08. 2021 r. – posiedzenie plenarne;
 • 11. 01. 2022 r. – posiedzenie klasyfikacyjne;
 • 13. 01. 2022 r. – posiedzenie plenarne;
 • 26. 04. 2022 r. – posiedzenie klasyfikacyjne;
 • 21. 06. 2022 r. – posiedzenie klasyfikacyjne;
 • 23. 06. 2022 r. – posiedzenie plenarne;
 • w innych terminach – według potrzeb.

Terminarz dyżurów dla rodziców:

 • 07. 09. 2021 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • 09. 11. 2021 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • 04. 01. 2022 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • 01. 03. 2022 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • 17. 05. 2022 r. / wtorek (godz. 16. 00 – 18. 00);
 • w innych terminach – według potrzeb.

Klasy / profile kształcenia:

 • klasa I a / profil społeczno – przyrodniczy;
 • klasa I b / profil matematyczno – ekonomiczny;
 • klasa I c / profil humanistyczno – przyrodniczy;
 • klasa II a / profil humanistyczno – społeczny;
 • klasa II b / profil matematyczno – ekonomiczny;
 • klasa II c / profil przyrodniczo – medyczny;
 • klasa III a / profil humanistyczno – prawny;
 • klasa III b / profil matematyczno – ekonomiczny;
 • klasa III c / profil matematyczno – przyrodniczy;
 • klasa III d / profil przyrodniczo – medyczny;
 • klasa III e / profil humanistyczno – prawny;
 • klasa III f / profil matematyczno – ekonomiczny;
 • klasa III g / profil matematyczno – przyrodniczy;
 • klasa III h / profil przyrodniczo – językowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!