I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych Liceum

Opublikowano: 01-06-2020

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym Liceum, zwraca się z prośbą do uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz rodziców o zapoznawanie się z ofertą edukacyjną dla kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej oferty edukacyjnej wraz z wymaganymi: punktacją rekrutacyjną oraz niezbędnymi terminami / dokumentami znajdują się w zakładce: Oferta Edukacyjna. Dyrekcja Liceum w razie jakichkolwiek zapytań dotyczących oferty kształcenia i rekrutacji, prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą.

Informacja dotycząca odbioru świadectw ukończenia Liceum oraz zwrotu książek do Biblioteki Szkolnej

Opublikowano: 22-05-2020

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemii dyrekcja szkoły wraz z wychowawcami klas III  informuje, iż świadectwa ukończenia szkoły będą wydawane w trybie indywidualnym w sekretariacie szkoły według przedstawionego poniżej harmonogramu (po wcześniejszym zwrocie wypożyczonych książek do Biblioteki Szkolnej czynnej w godzinach odbioru świadectw). Warunkiem odbioru świadectwa, będzie wcześniejszy zwrot książek potwierdzony na karcie obiegowej wydanej w Bibliotece Szkolnej i następnie przedstawionej w sekretariacie szkoły. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność (własne maseczki i rękawiczki, własny długopis celem złożenia podpisu przy odbiorze świadectwa, zachowanie odległości). Osoby, które nie będą mogły odebrać świadectwa w przedstawionych poniżej terminach, mogą je odebrać w innym terminie w uzgodnieniu z sekretariatem szkoły (tel. 41 38 623 87).

Harmonogram indywidualnego odbioru świadectw:

  • klasa III a: dnia 27 maja 2020 r. (środa) godz. 9.00 – 12.00;
  • klasa III b: dnia 27 maja 2020 r. (środa) godz. 12.00 – 15.00;
  • klasa III c: dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) godz. 9.00 – 12.00;
  • klasa III d: dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) godz. 12.00 – 15.00.               

Informacja dla Uczniów Klas Maturalnych – Abiturientów Liceum

Opublikowano: 24-04-2020

Dyrekcja Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym, w związku z podsumowaniem nauki w Liceum, przekazuje wszystkim tegorocznym Maturzystom – Abiturientom Liceum wraz z Rodzicami, serdeczne gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, a także najlepsze życzenia: Zdrowia, Wytrwałości oraz Wszelkiej Pomyślności. W dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2020 r. przypada zgodnie z harmonogramem, zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Na podstawie Ustawy – Prawo Oświatowe oraz Statutu Liceum, uczniowie klas III uzyskali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrekcja szkoły wraz z wychowawcami klas III informuje, iż świadectwa ukończenia szkoły zostały przygotowane zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej, jednak w związku z sytuacją epidemii i zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, w trosce o bezpieczeństwo maturzystów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, zostaną one najprawdopodobniej wręczone wraz z zaświadczeniami maturalnymi (gdyby jednak nastąpiła zmiana terminu na inny, wtedy wychowawcy niezwłocznie przekażą informację klasom). W przypadku gdy zaistnieje potrzeba wcześniejszego odbioru świadectwa, należy skontaktować się w tej sprawie z sekretariatem szkoły (tel. 41 38 623 87). Jednocześnie dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą, o zapoznanie się z opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nowym harmonogramem egzaminów maturalnych (w tegorocznej edycji nie będzie egzaminów ustnych), a także monitoring stron internetowych CKE oraz Liceum. Ponadto, mimo ukończenia szkoły, będą kontynuowane w trybie tzw. zdalnego nauczania, konsultacje w zakresie przedmiotów maturalnych. Dyrekcja szkoły w razie jakichkolwiek zapytań prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą.

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas I i II dotycząca pracy szkoły w trybie tzw. zdalnego nauczania

Opublikowano: 24-04-2020

W dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie na mocy którego, szkoły będą nadal pracowały w trybie tzw. zdalnego nauczania. Na tej podstawie dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami zwraca się z prośbą o stały monitoring informacji przedstawianych na stronie internetowej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zakładki: Zdalne Nauczanie, gdzie sukcesywnie będą zamieszczane do realizacji przez uczniów, zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. Wychowawcy klas wraz z nauczycielami przedmiotów, będą w formie elektronicznej na bieżąco udzielać, wszelkich niezbędnych wyjaśnień w zakresie realizowanych treści programowych, a także w zakresie organizacji pracy szkoły. W razie jakichkolwiek zapytań dyrekcja szkoły prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą.

Informacja dla Rodziców i Uczniów dotycząca pracy szkoły w trybie tzw. zdalnego nauczania

Opublikowano: 23-03-2020

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o  podjęciu przez szkoły pracy w trybie tzw. zdalnego nauczania, dyrekcja szkoły wraz z wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotów, zwraca się do uczniów poszczególnych klas z prośbą, o powtarzanie dotychczas zrealizowanego materiału programowego na bazie podręczników oraz uzupełnianie ewentualnych zaległości. Jednocześnie dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą do uczniów oraz rodziców o systematyczny monitoring informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły (zakładka: Zdalne Nauczanie), gdzie sukcesywnie  zamieszczane będą, do realizacji przez uczniów, zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. Wychowawcy klas wraz z nauczycielami przedmiotów, będą drogą telefoniczną lub elektroniczną, udzielać w razie potrzeby, wszelkich niezbędnych wyjaśnień w zakresie realizowanych treści programowych, a także będą na bieżąco przekazywać informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Dyrekcja szkoły informuje także, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się portal www.gow.pl/zdalnelekcje dotyczący tzw. zdalnego nauczania, gdzie na bieżąco przedstawiane są treści programowe z poszczególnych przedmiotów nauczania, celem samodzielnej nauki. W obliczu sytuacji epidemii, dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami, apeluje do uczniów o zachowanie szczególnej ostrożności, a w razie jakichkolwiek zapytań prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą.

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!