I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Wycieczki integracyjne

Opublikowano: 21-09-2018

W dniach 19 i 20 września 2018 roku uczniowie klas pierwszych pojechali na wycieczki integracyjne do Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

Salon Maturzystów

Opublikowano: 21-09-2018

W dniu 18 września 2018 roku młodzież klas trzecich uczestniczyła w Salonie Maturzystów organizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy na Politechnice Świętokrzyskiej.

Zajęcia integracyjno – adaptacyjne

Opublikowano: 13-09-2018

W naszym Liceum w dniach 06.09 – 13.09. 2018 r. odbyły się zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla klas pierwszych: „Razem w nowej szkole”.

II Tydzień Tolerancji i Dialogu Kulturowego

Opublikowano: 11-09-2018

Harmonogram II Tygodnia Tolerancji i Dialogu Kulturowego odbywającego się w naszej szkole w dniach 10. 09- 16. 09. 2018 r.:

10 września 2018 r. (poniedziałek) – I LO im. M. Reja w Jędrzejowie

  • Osoba i dzieło ks. prof. J. Tischnera – zajęcia inaugurujące II Tydzień Tolerancji i Dialogu Kulturowego – wykład Wojciecha Zwierzchowskiego, dyrektora I LO im. M. Reja w Jędrzejowie. Wprowadzenie Kodeksu Norm i Wartości – lekcje wychowawcze.

11 września 2018 r. (wtorek) – I LO im. M. Reja w Jędrzejowie

  • Śladami żydowskiego Jędrzejowa- zwiedzanie przez uczniów miejsc związanych ze społecznością żydowską.

12 września 2018 r. (środa) – I LO im. M. Reja w Jędrzejowie

  • Warsztaty prowadzone przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ: Żydowski kalendarz i święta, Cmentarze żydowskie i ich symbolika.

13 września 2018 r. (czwartek) – I LO im. M. Reja w Jędrzejowie

  • Warsztaty o Tolerancji – materiały szkoleniowe w ramach programu Forum Dialogu (pedagog Edyta Krzysztofik – Radek ).

14 września 2018 r. (piątek)

  • 11:00-14:00 – porządkowanie cmentarza żydowskiego w Piaskach przez uczniów I LO im. M. Reja w Jędrzejowie- Szkolne Koło „Caritas” – s. Maria Kasprzyk- pod patronatem Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

16 września 2018 r. (niedziela) – Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

  • 17:00 – Marsz pamięci z okazji 75 rocznicy likwidacji jędrzejowskiego getta
  • 17:30 – Otwarcie obchodów, pokaz filmu „Nasi Sąsiedzi – Żydzi”- krótki film o jędrzejowskich Żydach nakręcony przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie
  • 18:00 – Rozmowy wokół „Księgi Pamięci jędrzejowskich Żydów”
  • 19:00 – „Koncert Pamięci” – wieczorny koncert w ogrodzie – występ artystyczny uczniów I LO im. M. Reja w Jędrzejowie oraz absolwenta Gimnazjum nr 2 przygotowany przez Dorotę Dawid – Fatygę, Barbarę Ciesek oraz Jana Giemzę

Spotkanie z rodzicami

Opublikowano: 09-09-2018

 11 września 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów uczniów klas I-III na spotkanie z gronem pedagogicznym.

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!