I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Świętokrzyski Kongres Samorządów Uczniowskich

Opublikowano: 02-10-2023

W dniu 26 września 2023 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbył się Świętokrzyski Kongres Samorządów Uczniowskich, którego organizatorami byli Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Celem Kongresu było m. in. zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich, zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych oraz lokalnych, doskonalenie umiejętności działania zespołowego, tworzenie silnej społeczności uczniowskiej. Spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich. Odbyło się w dwóch turach: I tura dla Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych oraz II tura dla Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadpodstawowych. Podczas spotkania młodzież dyskutowała między innymi o roli samorządu uczniowskiego, aktywizmie społecznym, prawach uczniowskich oraz o tym jak tworzyć kreatywny samorząd uczniowski. Najczęściej pojawiające się wypowiedzi młodzieży po spotkaniu brzmiały: „z kongresu wynieśliśmy wiele informacji, które będą pomocne w funkcjonowaniu Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole”.

Wygrana w konkursie grantowym

Opublikowano: 02-10-2023

Dzięki zaangażowaniu uczennicy naszej szkoły – Julii Kamińskiej z klasy 3a – nasza szkoła zajęła 2 miejsce w konkursie grantowym. W ramach projektu powstały miejsca odpoczynku i relaksu przeznaczone dla młodzieży, w których znajdują się pufy oraz stoliki. Do tej pory brakowało takiej przestrzeni w naszej szkole. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej. We wtorek, 19.IX.2023r.  odbyła się Konferencja „Bliżej z WOSem” w ramach konkursu na dofinansowanie realizacji konferencji. Wydarzenie rozpoczęło się od wykładu Pani Ewy Stachury, która przybliżyła uczestnikom historię oraz strukturę Jednostek Samorządu Terytorialnego. Młodzież miała możliwość rozmowy z Panem Wojciechem Zwierzchowskim – Radnym Gminy oraz Powiatu, który przybliżył obowiązki wynikające z pełnienia tych funkcji. Pierwsza, merytoryczna część wydarzenia umożliwiła przeprowadzenie drugiej części warsztatowej. „Co źle funkcjonuje w samorządach według młodego obywatela?” – na to pytanie miały odpowiedzieć 4 grupy, rozdzielając samorządy na: uczniowskie, gminne, powiatowe oraz wojewódzkie. W wyniku warsztatów powstała debata, w której uczestnicy mogli wymienić swoje poglądy, a także znaleźć rozwiązania, które umożliwiłyby rozwiązanie wymienionych przez nich problemów. Dla utrwalenia wiedzy merytorycznej z pierwszej części konferencji na sam koniec uczestnicy obejrzeli film dokumentalny o przemianie ustrojowej w Polsce – likwidacji monopolu władzy centralnej, o powstaniu i umocnieniu się samorządu lokalnego. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Narodowe Czytanie

Opublikowano: 21-09-2023

Tradycyjnie, nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, promującą czytelnictwo i klasykę polskiej literatury. W tym roku towarzyszyła nam powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.  W dniach od 13.09.2023r. do 18.09.2023r uczniowie wszystkich klas I, II i III na wybranych godzinach lekcyjnych, czytali fragmenty tej powieści. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w tej pięknej akcji i zapraszamy do wspólnego czytania za rok!

Dni Pamięci o zagładzie getta w Jędrzejowie

Opublikowano: 20-09-2023

Dnia 19 września 2923 roku gościliśmy w naszej szkole Klaudię Kwiecińską – judaistkę, krzewicielkę kultury żydowskiej, absolwentkę naszego Liceum. Wygłosiła wykład na temat Żydów zamieszkujących ziemię jędrzejowską.  W ubiegłym tygodniu Rejowiacy z klasy II a i IV a pod opieką nauczycieli języka polskiego: Pani Doroty Dawid – Fatygi i Pani Joanny Śliwy pracowali przy sprzątaniu cmentarza żydowskiego na Piaskach. Oba przedsięwzięcia odbyły się w ramach obchodów Dni Pamięci – 81 lat po zagładzie Getta w Jędrzejowie.

Wycieczki integracyjne

Opublikowano: 20-09-2023

W dniach 13-14 września 2023 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczkach integracyjnych. Zwiedzali Muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach, a potem wędrowali po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!