I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Informacja dla Uczniów Klas Maturalnych – Abiturientów Liceum

Opublikowano: 24-04-2020

Dyrekcja Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym, w związku z podsumowaniem nauki w Liceum, przekazuje wszystkim tegorocznym Maturzystom – Abiturientom Liceum wraz z Rodzicami, serdeczne gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, a także najlepsze życzenia: Zdrowia, Wytrwałości oraz Wszelkiej Pomyślności. W dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2020 r. przypada zgodnie z harmonogramem, zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Na podstawie Ustawy – Prawo Oświatowe oraz Statutu Liceum, uczniowie klas III uzyskali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrekcja szkoły wraz z wychowawcami klas III informuje, iż świadectwa ukończenia szkoły zostały przygotowane zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej, jednak w związku z sytuacją epidemii i zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, w trosce o bezpieczeństwo maturzystów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, zostaną one najprawdopodobniej wręczone wraz z zaświadczeniami maturalnymi (gdyby jednak nastąpiła zmiana terminu na inny, wtedy wychowawcy niezwłocznie przekażą informację klasom). W przypadku gdy zaistnieje potrzeba wcześniejszego odbioru świadectwa, należy skontaktować się w tej sprawie z sekretariatem szkoły (tel. 41 38 623 87). Jednocześnie dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą, o zapoznanie się z opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nowym harmonogramem egzaminów maturalnych (w tegorocznej edycji nie będzie egzaminów ustnych), a także monitoring stron internetowych CKE oraz Liceum. Ponadto, mimo ukończenia szkoły, będą kontynuowane w trybie tzw. zdalnego nauczania, konsultacje w zakresie przedmiotów maturalnych. Dyrekcja szkoły w razie jakichkolwiek zapytań prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą.

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas I i II dotycząca pracy szkoły w trybie tzw. zdalnego nauczania

Opublikowano: 24-04-2020

W dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie na mocy którego, szkoły będą nadal pracowały w trybie tzw. zdalnego nauczania. Na tej podstawie dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami zwraca się z prośbą o stały monitoring informacji przedstawianych na stronie internetowej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zakładki: Zdalne Nauczanie, gdzie sukcesywnie będą zamieszczane do realizacji przez uczniów, zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. Wychowawcy klas wraz z nauczycielami przedmiotów, będą w formie elektronicznej na bieżąco udzielać, wszelkich niezbędnych wyjaśnień w zakresie realizowanych treści programowych, a także w zakresie organizacji pracy szkoły. W razie jakichkolwiek zapytań dyrekcja szkoły prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą.

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!