I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Witamy na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Zaktualizowano: 03-10-2021

   Witamy Wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie – szkoły ponadpodstawowej, której tradycja edukacyjna sięga początków XX wieku i nawiązuje do dziedzictwa szkolnictwa ogólnokształcącego Ziemi Jędrzejowskiej, w tym do działalności zorganizowanej pod koniec XVIII wieku przy jędrzejowskim Opactwie Cystersów Szkoły Wydziałowej. Od 1966 roku Patronem Liceum jest Mikołaj Rej – poeta, pisarz, teolog, reformator religijny i działacz społeczny, związany z historyczną Ziemią Jędrzejowską czołowy przedstawiciel kultury humanistycznej.  Liceum realizując zadania dydaktyczno – wychowawcze, stanowi nade wszystko społeczność: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Środowisko szkoły w szerszym zakresie współtworzą także emerytowani nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły, absolwenci szkoły, osoby, organizacje oraz instytucje współpracujące ze szkołą. Priorytetowym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu wzajemnej pomocy i życzliwości, a także w duchu postawy dialogicznej i ekumenicznej. Zapraszamy do współpracy Wszystkich, którzy w realizacji tego zadania chcieliby nas wesprzeć. Oferta edukacyjna Liceum zakłada tworzenie klas o takich profilach kształcenia, jak: humanistyczny, matematyczny oraz przyrodniczy i w zależności od potrzeb oraz możliwości jest ona modyfikowana. W ramach planowanych klas uczniowie mają możliwość wyboru specjalności, a tym samym przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów nauczania, a zwłaszcza z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, Liceum współpracuje z: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Uczniowie mają także możliwość rozwijania zainteresowań i udziału w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych, sesjach naukowych, turniejach i zawodach sportowych. Dodatkowo szkoła, w miarę potrzeb, w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, współpracuje z instytucjami oraz organizacjami szczebla lokalnego i regionalnego, a uczniowie mogą uczestniczyć w działalności artystycznej i charytatywnej. Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, które sukcesywnie są modernizowane, bogatym i specjalistycznym księgozbiorem, a także nowoczesnym kompleksem boisk sportowych. Jednocześnie Liceum zachowuje swój historyczny charakter. Szczegółowe informacje w zakresie proponowanej oferty edukacyjnej, punktacji rekrutacyjnej wraz z obowiązującymi terminami i wymaganymi dokumentami, są aktualizowane na dany rok szkolny i zamieszczane na niniejszej stronie internetowej w zakładce: Oferta Edukacyjna. Ponadto promocji oferty edukacyjnej szkoły, jest w szczególności poświęcony, oficjalny profil Liceum na facebooku. Życzymy samych dobrych chwil podczas przeglądania niniejszej witryny, zapraszamy do odwiedzin naszej szkoły, a uczniów obecnych klas ósmych szkół podstawowych do rozważenia wyboru Liceum, jako miejsca dalszego kształcenia.

Społeczność
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja
w Jędrzejowie

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!