I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Drodzy Uczniowie Klas Ósmych – zapraszamy do zapoznawania się z Ofertą Edukacyjną 2024/2025

Zaktualizowano: 16-06-2024

   Witamy Wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie – szkoły średniej, której tradycja edukacyjna sięga początków XX wieku i nawiązuje do dziedzictwa szkolnictwa ogólnokształcącego Ziemi Jędrzejowskiej, w tym do działalności zorganizowanej pod koniec XVIII wieku przy jędrzejowskim Opactwie Cystersów Szkoły Wydziałowej. Od 1966 roku Patronem Liceum jest Mikołaj Rej – poeta, pisarz, teolog, reformator religijny i działacz społeczny, związany z historyczną Ziemią Jędrzejowską czołowy przedstawiciel kultury humanistycznej.  Liceum realizując zadania dydaktyczno – wychowawcze, stanowi nade wszystko społeczność: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, a jego priorytetowym zadaniem jest kształcenie oraz wychowywanie młodzieży w duchu wzajemnej pomocy i życzliwości. W szczególności zwracamy się do Was – Drodzy Uczniowie obecnych klas ósmych szkół podstawowych – już za chwilę ich absolwentów, abyście rozważyli wybór naszej szkoły, jako miejsca dalszej edukacji, a tym samym rozważyli dołączenie do rejowskiej społeczności. Dlatego też, serdecznie Was zapraszamy, do zapoznawania się z ofertą edukacyjną Liceum na rok szkolny 2024/2025, zakładającą utworzenie klas o takich profilach kształcenia, jak: humanistyczny, europejski, matematyczny oraz przyrodniczy, w ramach których, będzie możliwość realizacji wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. W realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów nauczania, a zwłaszcza z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, Liceum współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Uczniowie mają także możliwość rozwijania zainteresowań i udziału w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych, sesjach naukowych, turniejach i zawodach sportowych. Dodatkowo szkoła, w miarę potrzeb, w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, współpracuje z instytucjami oraz organizacjami szczebla lokalnego i regionalnego, a uczniowie mogą uczestniczyć w działalności artystycznej i charytatywnej. Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, które sukcesywnie są modernizowane, bogatym i specjalistycznym księgozbiorem, a także nowoczesnym kompleksem boisk sportowych. Jednocześnie Liceum zachowuje swój historyczny charakter. Szczegółowe informacje w zakresie proponowanej oferty edukacyjnej, punktacji rekrutacyjnej wraz z obowiązującymi terminami i wymaganymi dokumentami, są zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w zakładce: Oferta Edukacyjna. Elektroniczne złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły realizowane jest zgodnie z regulaminem rekrutacji za pośrednictwem adresu https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/. Ponadto promocji oferty edukacyjnej szkoły, jest w szczególności poświęcony Oficjalny Profil Liceum na Facebooku. Życzymy samych dobrych chwil podczas przeglądania niniejszej witryny, a Was Drodzy Ósmoklasiści zapraszamy do odwiedzin naszej szkoły i rozważenia wyboru Liceum, jako miejsca dalszego kształcenia.

Społeczność
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!