I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Witamy na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie – zapraszamy do zapoznawania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2021/2022

Zaktualizowano: 17-05-2021

   Witamy Wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie – szkoły ponadpodstawowej, której tradycja edukacyjna sięga początków XX wieku i nawiązuje do dziedzictwa szkolnictwa ogólnokształcącego Ziemi Jędrzejowskiej, w tym do działalności zorganizowanej pod koniec XVIII wieku przy jędrzejowskim Opactwie Cystersów Szkoły Wydziałowej. Od 1966 roku Patronem Liceum jest Mikołaj Rej – poeta, pisarz, teolog, reformator religijny i działacz społeczny, związany z historyczną Ziemią Jędrzejowską czołowy przedstawiciel kultury humanistycznej.  Liceum realizując zadania dydaktyczno – wychowawcze, stanowi nade wszystko społeczność: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Środowisko szkoły w szerszym zakresie współtworzą także emerytowani nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły, absolwenci szkoły, osoby, organizacje oraz instytucje współpracujące ze szkołą. Priorytetowym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu wzajemnej pomocy i życzliwości, a także w duchu postawy dialogicznej i ekumenicznej. Zapraszamy do współpracy Wszystkich, którzy w realizacji tego zadania chcieliby nas wesprzeć. Uczniów obecnych klas ósmych szkół podstawowych, już za chwilę ich absolwentów, zapraszamy do zapoznawania się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2021/2022. Oferta edukacyjna zakłada utworzenie klas pierwszych o następujących profilach kształcenia oraz specjalnościach: klasy I a o profilu humanistycznym (specjalności: klasyczna i europejska), klasy I b o profilu matematycznym (specjalności: politechniczna i ekonomiczna); klasy I c o profilu przyrodniczym (specjalność medyczna) oraz klasy I d o profilu przyrodniczym (specjalność sportowa). W ramach planowanych klas uczniowie będą mieli możliwość wyboru specjalności, a tym samym przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Szczegółowe informacje w zakresie proponowanej oferty edukacyjnej, punktacji rekrutacyjnej wraz z obowiązującymi terminami i wymaganymi dokumentami, znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce: Oferta Edukacyjna. Ponadto promocji oferty edukacyjnej szkoły, jest w szczególności poświęcony, oficjalny profil Liceum na facebooku. Życzymy samych dobrych chwil podczas przeglądania niniejszej witryny, zapraszamy do odwiedzin naszej szkoły, a także rozważenia wyboru Liceum, jako miejsca dalszego kształcenia.

Społeczność
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja
w Jędrzejowie

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!