I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Wczytuję...

flagi

Oferta Edukacyjna

Opublikowano: 03-02-2018

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, jako szkoła ponadpodstawowa realizuje podstawę kształcenia określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zarówno w wymiarze podstawowym, jak i rozszerzonym. Oferta edukacyjna szkoły jest w miarę możliwości aktualizowana i dostosowywana do oczekiwań i potrzeb uczniów, a także zmieniającej się dosyć dynamicznie rzeczywistości. W ramach Liceum organizowane są klasy o następujących profilach: humanistycznym, językowym, matematycznym oraz przyrodniczym. Oferta ta jest w miarę potrzeb modyfikowana, tak aby uczniowie mogli być starannie przygotowani do egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia. W realizacji podstawy programowej, a zwłaszcza przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, Liceum współpracuje z następującymi uczelniami: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto ofertę kształcenia wzmacniają realizowane w szkole projekty edukacyjne odnoszące się do różnych przedmiotów i zagadnień. Dużą rolę odgrywają także organizacje szkolne, które dają możliwość nabywania przez uczniów ważnych umiejętności przydatnych w dalszym kształceniu na poziomie akademickim. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną, regulamin rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

 


Wykaz podręczników do kl. I (4-letnie LO)

Oferta edukacyjna 2019/2020 do 3-letniego LO

Oferta edukacyjna 2019/2020 do 4-letniego LO (zaktualizowana)
Regulamin rekrutacji 2019/2020 do 3-letniego LO

Regulamin rekrutacji 2019/2020 do 4-letniego LO (zaktualizowany)
Wniosek o przyjęcie do klasy I-ej

Wykaz podręczników do kl.I (3-letnie LO)

Dni Otwarte Szkoły 2019

Oświadczenie Rodziców – RODO

 

Współpracujemy z...

Hands

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Odwiedź nas!